=
Tin thị trường bất động sản
Tin thị trường

Tin thị trường bất động sản

Tin tức RovaLand
Tin RovaLand

Tin tức RovaLand

Tin Tuyển Dụng rovaland
Tin Tuyển Dụng

Tin Tuyển Dụng rovaland

Sau 20 năm, FPT Software có 6 tòa nhà, dự án nhà ở

Sau 20 năm, FPT Software có 6 tòa nhà, dự án nhà ở

Các công trình vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của FPT Software được trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế vượt khởi khuôn khổ nơi làm việc truyền thống, có khả năng đáp ứng chỗ ngồi cho mục tiêu 30.000 nhân sự đến năm 2020 của FPT Software.

Chi tiết