UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng phê duyệt dự án siêu khu đô thị Hòa Lạc

Khu đô thị Hòa Lạc với những công trình phát triển từng ngày, những mảnh đất rồi sẽ ra sao?

Khu đô thị Hòa Lạc với những công trình phát triển từng ngày, những mảnh đất rồi sẽ ra sao?

UBND TP Hà Nội cho biết, qui hoạch chung đô thị Hòa Lạc được phê duyệt là cơ sở để quản lí phát triển đô thị và phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với định hướng qui hoạch chung xây dựng Thủ đô. 

Theo Tờ trình về việc phê duyệt Qui hoạch chung Đô thị Hòa Lạc TP Hà Nội đến năm 2030, ranh giới lập qui hoạch dự án Hòa Lạc phía bắc giáp trục Hồ Tây – Ba Vì, phía đông là sông Tích, phía tây và nam giáp ranh giới tỉnh Hòa Bình.

ubnd tp ha noi trinh thu tuong phe duyet du an do thi hoa lac
Mô hình Đô thị Hòa Lạc. (Ảnh: GOV).

Dự án nhằm mục tiêu qui hoạch xây dựng, phát triển đô thị Hòa Lạc thành đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật có vai trò giảm tải về chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm.

Đồng thời, phát triển đô thị phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan tự nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực của đô thị tới môi trường thiên nhiên.

Đề án cũng phân tích rõ các chỉ tiêu phát triển đô thị. Về qui mô dân số, dự báo đến năm 2025 dân số đô thị Hòa lạc khoảng 150.000 người, trong đó, dân số nội thị khoảng 97.000 người, dân số ngoại thì khoảng 53.000 người, tỉ lệ dân số đô thị khoảng 64%.

Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, dân số đô thị Hòa Lạc (tối đa) khoảng 600.000 người, trong đó, dân số, nội thị khoảng 510.000 người, dân số ngoại thị khoảng 90.000 người, tỉ lệ dân số đô thị khoảng 85%.

Qui mô đất đai cũng được vạch rõ với tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu khoảng 17.274 ha, trong đó, vùng nội thị khoảng 7.450,08 ha (chiếm 43,1%), chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 88,7m2/người và vùng vành đai khoảng 9.823,92 ha (chiếm 56,9%).

Đề án của UBND TP Hà Nội phát triển đô thị Hòa Lạc theo mô hình không gian được phân chia thành hai vùng đặc trưng là “Vùng lõi đô thị (nội thị)” và ”Vùng vành đai xanh quanh đô thị (ngoại thị)”, có mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, có mối liên kết với hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật đầu mối cấp thành phố, cấp vùng và quốc gia.

Cụ thể, vùng lõi đô thị (nội thị) bao gồm Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu Đại học quốc gia Hà Nội và Khu đô thị mới, được phân chia và xác định bởi tuyến đường Đại lộ Thăng Long, tuyến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, Quốc lộ 21, Đường Hồ Chí Minh.

Khu vực phía Bắc Đại lộ Thăng Long Hai dự án đang được triển khai xây dựng theo qui hoạch là khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu Đại học quốc gia Hà Nội. Khu vực này cơ bản đã ổn định theo các qui hoạch được phê duyệt và được coi là tiền đề để các khu vực còn lại phát triển theo một cách phù hợp.

Khu vực phía Nam Đại lộ Thăng Long có quĩ đất phát triển, nhưng bị phân tán bởi các ngọn núi độc lập nằm rải rác và các khu dân cư làng xóm hiện có. Phần đất có thể khai thác đô thị phần lớn là đất hiện đang canh tác nông nghiệp không có sản lượng cao.

Ý tưởng chính của đồ án là dựa vào các dòng chảy tự nhiên, xuất phát chủ yếu từ dãy núi Viên Nam (phía Tây Nam đô thị), theo các đường tụ thủy, thoát nước tự nhiên ra sông Tích để tạo thành các hành lang xanh sinh thái dẫn hướng cho hệ thống giao thông.

Đề án cũng chỉ rõ định hướng phát triển không gian đô thị, gồm không gian vật thể như mô hình và hướng phát triển các hệ thống trung tâm, các khu vực dân cư, tổ chức không gian kiến trúc cho các vùng cảnh quan….

Đồng thời, đề án chú trọng xác định phạm vi và qui mô các khu chức năng, các không gian kinh tế, văn hóa xã hội; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các huyện ngoại thành.

UBND TP Hà Nội cho biết, qui hoạch chung đô thị Hòa Lạc được phê duyệt là cơ sở để quản lí phát triển đô thị và phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với định hướng qui hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đây cũng là cơ sở để lập Qui chế quản lí qui hoạch kiến trúc, qui hoạch phân khu, qui hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật khung trong đô thị.

Dự án đô thị Hòa Lạc cụ thể hóa định hướng qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.