Phú Thọ sắp có thêm khu nhà ở đô thị hơn 700 tỉ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

Theo phê duyệt, dự án có giá sàn là 748,832 tỉ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 729,232 tỉ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 19,6 triệu đồng.

Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý 2-2020.

Đây là loại hợp đồng dự án có sử dụng đất, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ gao cho Sở Xây dựng quyết định xong phải đảm bảo hoàn thành dự án trước 31/12/2024.

Được biết, Dự án Khu nhà ở đô thị Hùng Sơn có tổng diện tích sử dụng đất là 16,375ha. Dự án nằm trong danh sách 7 dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 đợt 3, do UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt hồi tháng 9/2019.

Vào cuối tháng 10/1019, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển dự án này.