=

Thông tin nổi bật

Trang tin tức nổi bật tại Rovaland, lĩnh vực kinh doanh


Phân phối, tiếp thị bất động sản

Kênh phân phối bất động sản chuyên nghiệp Một cách tiếp cận thị trường mới

Sàn giao dịch: RovaLand
Đầu tư bất động sản thứ cấp

Khả năng nghiên cứu thị trường và quản lý siêu việt Nguồn tài chính hùng hậu

Sàn giao dịch: RovaLand
Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, Hợp tác đầu tư rất nhiều dự án BĐS

Sàn giao dịch: RovaLand
Truyền thông, Marketing BĐS

Các giải pháp truyền thông tốt nhất hiệu quả nhất Tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng

Sàn giao dịch: RovaLand