=

Thông tin nổi bật


Phân phối, tiếp thị bất động sản

Kênh phân phối bất động sản chuyên nghiệp Một cách tiếp cận thị trường mới

Sàn giao dịch: RovaLand
Đầu tư bất động sản thứ cấp

Khả năng nghiên cứu thị trường và quản lý siêu việt Nguồn tài chính hùng hậu

Sàn giao dịch: RovaLand
Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, Hợp tác đầu tư rất nhiều dự án BĐS

Sàn giao dịch: RovaLand
Truyền thông, Marketing BĐS

Các giải pháp truyền thông tốt nhất hiệu quả nhất Tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng

Sàn giao dịch: RovaLand
0862613345